PRVI POZIV za učešće na Konferenciji i dostavljanje sažetaka / The first call Conference 2017