• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA


IZVJEŠTAJI KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJA


U skladu sa članom 108. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17)
Član 108. (Dostavljanje izvještaja komisije)

(1) Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj sa prijedlogom komisije za izbor u zvanja uvrstiti u dnevni red sjednice vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja sa prijedlogom komisije.

(2) Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan izvještaj komisije za izbor u zvanje sa prijedlogom komisije objaviti na internet stranici najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice vijeća na kojoj se glasa o prijedlogu komisije i to u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje popisanih uslova za izbor u akademsko zvanje od strane prijavljenih kandidata.

PRIJEDLOG ZA IZBOR NASTAVNIKA ZA NAUĈNU OBLAST: „AKVAKULTURA” NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

Preuzmi izvještaj


Objavjeljeno 24.06.2019