KONTAKT telefon:+387 (33) 22 57 27; E-mail: podrska@ppf.unsa.ba
AKTUELNOSTI NA UNIVERZITETU

U povodu obilježavanja 67. godišnjice Univerziteta u Sarajevu upriličena je svečana sjednica Senata Univerziteta u petak 2. decembra 2016. godine.

 

Opširnije

AKTUELNOSTI

Održana svečana promocija i dodjela diploma.

 

Opširnije

AKTUELNOSTI

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost planira održati jednodnevnu radionicu sa temom...

OPŠIRNIJE
AKTUELNOSTI

Otvoren natječaj za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Poslovno upravljanje u agrobiznisu – MBA u Zagrebu

OPŠIRNIJE
AKTUELNOSTI NA PPF

Ambasada USA u B i H je skupa sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom organizovala predavanje na temu “ CLIMATE SMART AGRICULTURE”.

OPŠIRNIJE

 

Dobrodošli na web stranicu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta!

23.11.2016.god.

AKTUELNOSTI

 

LAND DEGRADATION NEUTRALITY – LDN

KONCEPT NEUTRALNOSTI DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA


VIŠE INFORMACIJA...

10.10.2016.god.

AKTUELNOSTI NA PPF

 

Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) finansira Cochran Fellowship Program u okviru kojeg će u 2017. godini ponuditi stručnu  obuku u SAD u okviru sljedeća tri individualna programa:

 

1.      Proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća /Berry Production
2.      Peradarska proizvodnja/Poultry Production
3.      Klimatski pametna poljoprivreda/ Climate Smart Agriculture.

 

ViŠe informacija ...

10.10.2016.god.

AKTUELNOSTI

 

Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2016/2017. godinu.

 

 

ViŠe informacija ...

10.10.2016.god.

AKTUELNOSTI

 

IPA – Instrument pretpristupne pomoći evropski je program namijenjen pružanju pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU kako bi usvojile njezine standarde..

 

ViŠe informacija ...

10.10.2016.god.

AKTUELNOSTI

 

OBJAVLJEN PRVI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

 

VIŠE INFORMACIJA ...