• Eksperimentalni poligon Butmir
  • "Dani jagodastog voća BiH", Čelić, maj 2013.
  • "Gradačački sajam - sajam šljive", Gradačac, august 2013.
  • "Dani jabuke", Goražde, septembar 2013.
  • ZOONE-IPA

Novosti