POSLJEDNJE DODANO 

 

URUČENE NOVČANE NAGRADE ZA 73 NAJBOLJA STUDENTA U FEDERACIJI BIH

 

Studentica PPF-a DALILA MARUŠIĆ se nalazi među najbolja 73 studenta javnih Univerziteta FBiH koje je danas u ime Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH promovisao i novčane nagrade dodijelio ministar Damir Mašić.

 

Uvećaj

 

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić uručio je u danas, 16.12.2014. godine, na prigodnoj svečanosti u Sarajevu, najboljim studentima sa sva 73 javna fakulteta u Federaciji Bosne i Hercegovine zaslužena priznanja i jednokratne novčane nagrade za izvrstan uspjeh ostvaren u prošloj akademskoj godini. Sredstva za jednokratne finansijske podrške, u iznosu od po 1.500,00 KM, osiguralo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke iz Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu. U skladu sa Odlukom o provođenju postupka kandidiranja za dodjelu podrške, studente su nominirali fakulteti, uključujući i pridružene članice, koji djeluju u sastavu javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH (univerziteti u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću te Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar i Sveučilište u Mostaru), i to po jednog najboljeg studenta.

 

„Ovim želimo poslati poruku svim mladim ljudima da se rad uvijek prepoznaje, a najbolja postignuća nagrađuju. Također, ovom prilikom želim iskazati zahvalnost i svim javnim visokoškolskim ustanovama te profesorima i nastavnicima koji u svom svakodnevnom radu ulažu mnogo truda i predanosti prema studentima, kako bi postigli najbolje rezultate u učenju“, kazao je ministar Mašić.

Datum objave: 16.01.2014. godine

 

Erasmus Mundus info dani

S ciljem približavanja pojma mobilnosti i promocije Erasmus Mundus programa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu će u decembru 2014. godine održati info dane na fakultetima i akademijama. Na ovaj način studenti, nastavnici i saradnici će se informirati o samom programu, načinu prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji te ostalim informacijama za što bolju i uspješniju prijavu za ove stipendije. 

 

Info dani:

16. 12. 2014.
11,00 sati – Muzička akademija
12,00 sati – Akademija likovnih umjetnosti (sala br. 2)
13,30 sati – Elektrotehnički fakultet

17. 12. 2014.
10,00 sati – Pedagoški fakultet (velika sala)
12,00 sati – Filozofski fakultet
13,45 sati – Katolički bogoslovni fakultet
14,00 sati – Fakultet zdravstvenih studija

18. 12. 2014.
09,00 sati – Farmaceutski fakultet
09,15 sati – Mašinski fakultet
13,00 sati – Prirodno-matematički fakultet (amfiteatar „Branko Deželić“)

19. 12. 2014.
13,00 sati – Ekonomski fakultet (E-net, III sprat)

22. 12. 2014.
10,00 sati – Fakultet za upravu
13,00 sati – Pravni fakultet

24. 12. 2014.
12,00 sati – Medicinski fakultet

 

Datum objave: 13.12.2014. godine


 

NOVOSTI

Predavač, profesor dr. sc. Peter Krawczel sa Instituta za stočarstvo Univerziteta Tenesi (University of Tennessee, Department ofAnimal Science, USA) će održati predavanje pod naslovom:

"Uticaj menadžmenta i smještaja na produktivnost i dobrobit mliječnih krava" ("Management and housing strategiest hat affect the productivity and welfareofdairy cows").

 Datum objave: 04.12.2014. godine

AKADEMSKI KALENDAR UNSA SA PLANIRANIM SJEDNICAMA NNV-A POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

 

Datum objave: 04.12.2014. godine

Improving Animal Well-Being Through Facilities Management

 

Datum objave: 03.12.2014. godine

Posjeta Namik Kemal Univerzitetu, Tekirdag (Turska)

 

Sa desne strane: prof. dr Ahmet ISTANBULLUOĞLU - dekan, prof. dr M. Ihsan SOYSAL - prorektor, prof. dr Mehmet DEMİRCİ, prof. dr Pakeza Drkenda, prof. dr Zlatan SARIĆ - dekan, prof. dr Osman ŞİMŞEK -rektor, prof. dr Muhamed BRKA, prof. dr Ersin SAMLI, prof. dr Orhan DAĞLIOĞLU, prof. dr Ismail YILMAZ.

 

Datum objave: 29.09.2014. godine

Posjeta rektora Namik Kemal Univerziteta Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

 

Dana 13. 06. 2014. godine je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu posjetila delegacija Namik Kemal Univerziteta - Tekirdag, Turska.

U delegaciji su bili rector, prof. dr Osman ŞİMŞEK, prorektor za međunarodnu saradnju, prof. dr Ihsan SOYSAL, kao i upravnik Instituta za tehnologiju hrane prof. dr Mehmet DEMİRCİ. Domaćin sastanka je bio tadašnji dekan, prof. dr Mirsad Kurtović sa saradnicima.
Tokom sastanka se razgovaralo o budućoj saradnji između Poljoprivrednog fakulteta iz Tekirde i našeg
Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta.

 

Datum objave: 13.06.2014. godine