NAJNOVIJE VIJESTI

 

Mart 26

 

STUDENTIMA ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE GOSTUJUĆI PROFESORI IZ NORVEŠKE ODRŽALI PREDAVANJA IZ OBLASTI MLJEKARSTVA

U okviru suradnje Katedre za mljekarstvo Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu i NMBU-a (Norwegian University of Life Science) iz Norveške kroz projekt HERD (09/1548, Grant reference number 332160UC, HERD/agriculture) dana 13. 3.2015. godine su održana stručna predavanja za studente PPF-a..

Opširnije...

 

 

Mart 26

 

POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI FAKULTET BIO ORGANIZATOR RADIONICE  POD NAZIVOM TRADICIONALNI BH SIREVI U BUDUĆNOSTI

Katedra za mljekarstvo Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je organizirala 12.03.2015. godine znanstvenu konferenciju pod nazivom "Tradicionalni B&H sirevi u budućnosti".

Opširnije...

 

 

img
NOVOSTI
Feb 7

3. Dekanska konferencija vodećih poljoprivrednih fakulteta Jugoistočne Evrope

Nakon Ljubljane i Skopja, Sarajevo i naš Fakultet bili su domaćini 3. dekanske konferencije vodećih poljoprivrednih fakulteta regije Jugoistočne Evrope....

Konferencija je održana 6. februara na Ilidži. Pored našeg Fakulteta učešće su uzeli i predstavnici Biotehničkog fakulteta iz Ljubljane, Poljoprivrednog fakulteta iz Maribora, Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Skopja te bivši dekan Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda. Nažalost, zbog loših vremenskih uslova u zadnji momenat otkazali su dekani poljoprivrednih fakulteta iz Zagreba, Osijeka, Mostara i Banja Luke. Konferenciji su prisustvovali i aktivno učestvovali i rektor sarajevskog Univerziteta prof. dr. Muharem Avdispahić, te predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo i EU delegacije u BiH. Na konferenciji su razmatrana aktuelna pitanja iz oblasti visokog obrazovanja, kao što su integracioni procesi na univerzitetima, pitanje kontrole kvaliteta visokog obrazovanja i akreditracije, Basielus program, mogućnosti učešća na EU projektima poput Horizonta 2020, doktorski studiji, te ostala pitanja iz sfere istraživanja. Konferencija je završena donošenjem zaključaka, među kojima se izdavaja nastavak i jačanja saradnje između fakulteta, te institucionalizacija konferencije kroz formiranje Sekratarijata konferencije.

Dekan
Prof. dr Zlatan Sarić

img
NOVOSTI
Jan 16

Studenti PPF-a odsjeka Prehrambene tehnologije nastavnog predmeta "Sirarstvo"

Studenti PPF-a odsjekaPrehrambene tehnologije nastavnog predmeta „Sirarstvo“ su u sklopu dvodnevnih terenski vježbi (12/13.01.2015) posjetili moderni Uzgojno-selekcijski centar NRF-a (norveško crveno goveče) firme Arifagić Investment d.o.o. u Kozarcu, jedini centar takve vrste na Balkanu. Tom prilikom direktor kompanije Jusuf Arifagić sa svojim saradnicima je studentim prezentirao proizvodne kapacitete, te predstavio dosadašnja iskustva NRF-a u svijetu i kod nas. Drugog dana terenskih vježbi studenti su bili gosti Sirane „Runolist“ u Otočcu, Republika Hrvatska. Direktor kompanije „Tomaić-commerce d.o.o.“, Vlado Tomaić, je studente proveo kroz proizvodni pogon sirane objašnjavajući i iznoseći svoja iskustva u vezi proizvodnje različitih tipova sira. Također je naglasio značaj povezivanja proizvodnje sira sa turizmom. Ova veza u sirani „Runolist“ je ostvarena kombinacijom posjete edukativnom hodniku, gdje turisti mogu promatrati komletan tehnološki proces, i degustacije sira u sali uređenoj za tu namjenu. Vlasnicima i uposlenicima Arifagić Investment d.o.o. i Tomaić-commerced.o.o. se zahvaljujemo na susretljivosti i gostoprimstvu.

 

OGLASNA PLOČA