NAJNOVIJE VIJESTI

 

 

Apil 22

 

 

 

Prof. dr Lutvija Karić je obavila posjetu Biotehničkom fakultetu u Sloveniji u okviru projekta bilateralne saradnje BiH - Slovenija. Bila je gost u Biotehničkom centaru" Naklo" gdje je organizovano predavanje prof. dr Lutvije Karić . Teme predavanja bile su vezane o stanju poljoprivredne proizvodnje sa akcentom na povrtlarsku proizvodnju o poplavama u BiH i njenim uticajima na povrtlarske kulture i uticaj sorte i azota na kvantitativne i kvalitativne osobine prase (Allium porrum L.).

.


 

Apil 20

 

 

UČEŠĆE STUDENATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U PROJEKTU "EU I TI"

 

 

 

JAVNA PREZENTACIJA
“ MEVLANA PROGRAM RAZMJENE”

Ljiljana Šulentić, dipl. ing. arh.,
UNSA, Međunarodna saradnja

Apil 14

 

Za studente i uposlenike Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će gospođa Ljiljana Šulentić, iz Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, održati prezentaciju na temu "MEVLANA PROGRAM RAZMJENE". Prezentacija će se održati u amfiteatru 2, petak 17. Aprila 2015. godine sa početkom u 10 sati.

 

Apil 13

OBAVJEŠTENJE

Ministarstvo nauke i obrazovanja Federacije B i H je raspisalo javni poziv za naučno tehnološku saradnju između BiH i Slovenije/Crne Gore za 2016 i 2017 godinu.

 

 

Apil 7 Dana 01. Aprila, 2015. godine je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevo održana prezentacija na temu "Building Bosnia and Herzegovina National Consortium for Elsevier Services".

 

 

 

April 6

JAVNO PREDAVANJE:
“AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA KAO PROCES U UPRAVLJANJU KVALITETOM VISOKOG OBR
AZOVANJA”

Doc. Dr Dušanka Bošković,
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Za uposlenike Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će Doc. Dr Dušanka Bošković, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održati predavanje na temu “AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA KAO PROCES U UPRAVLJANJU KVALITETOM VISOKOG OBRAZOVANJA”. Predavanje će se održati u srijedu 8. Aprila 2015. godine sa početkom u 13 sati.

 

Mart 26 

STUDENTIMA ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE GOSTUJUĆI PROFESORI IZ NORVEŠKE ODRŽALI PREDAVANJA IZ OBLASTI MLJEKARSTVA

U okviru suradnje Katedre za mljekarstvo Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu i NMBU-a (Norwegian University of Life Science) iz Norveške kroz projekt HERD (09/1548, Grant reference number 332160UC, HERD/agriculture) dana 13. 3.2015. godine su održana stručna predavanja za studente PPF-a..

Opširnije...

 

 

Mart 26

 

POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI FAKULTET BIO ORGANIZATOR RADIONICE  POD NAZIVOM TRADICIONALNI BH SIREVI U BUDUĆNOSTI

Katedra za mljekarstvo Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je organizirala 12. 3. 2015. godine radionicu pod nazivom „Tradicionalni B&H sirevi u budućnosti“, koja  je upriličena u cilju promocije rezultata postignutih projektom HERD (09/1548, Grant reference number 332160UC, HERD/agriculture, pod nazivom: „MANUFACTURE OF TRADITIONAL B&H CHEESES WITH SELECTED INDIGENOUS BACTERIAL CULTURES AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS AS BASIS FOR INDUSTRIAL PRODUCTION”), implementiranog u saradnji sa NMBU (Norwegian University of Life Science, Norway), a financiranog od strane Norveške vlade.

Opširnije...