NAJNOVIJE VIJESTI

 

 

 

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2016/2017. GODINE

Opširnije

 

 

 

Časopis "Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu", Vol. LXI, br. 66/1, 2016, možete preuzeti ovdje.

Časopis "Radovi Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu", Vol. LXI, br. 66/1, 2016. godine u kojemu su objavljeni radovi sa 26-te Međunarodne naučno stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije su izašli iz štampe.
Svi učesnici koji su imali rad na konferenciji mogu preuzeti knjigu radova u biblioteci Fakulteta.

Predsjednik Naučnog odbora Konferencije
Prof.dr Pakeza Drkenda

 

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2016/2017 AKADEMSKOJ GODINI

Preuzmi

 

 

Terenske vježbe „Fermentirani mliječni napici“


Kao i prethodnih godina, studenti modula „Fermentirani mliječni napici“ u sklopu dvodnevne terenske nastave (31.05. i 01.06.2016) su boravili na području Srednjobosanskog kantona. Prvog dana boravka, studenti su posjetili pekarsku industriju “Mlinpek“ Bugojno, mljekaru “Agrocentar” – u Gornjem Vakufu, te sirarski pogon „Kupres-Milch“ na Kupresu. Tokom drugog dana terenske nastave studenti su bili upoznati sa proizvodnjom „kiselih tijesta“ u pekarskom pogonu “Agromax“ Bugojno, kao i mliječno-kiselim programom mljekare „Poljorad“ Turbe. Ovom prilikom želimo iskazati iskrenu zahvalnost ovim privrednicima iz SBK na susretljivosti i gostoljubivosti.

Modul: "„Fermentirani mliječni napici“", 31.05. i 01.06.2016.

 

 

LEDO D.O.O. ČITLUK - POSJETA STUDENATA (MASTER TEHNOLOGIJA PROIZVODA ANIMALNOG PORIJEKLA I KONTROLA KVALITETA HRANE I PIĆA) I NASTAVNOG OSOBLJA

 

Modul: "Tehnologija zamrznutih deserata", 10.05. Ledo, Čitluk

 

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu punopravna članica CASEE

 

Nakon provedene predpristupne procedure i pristupne prezentacije Fakulteta, odlukom Generalna skupštine CASEE održane 24. maja 2016. godine u Temišvaru Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je kao prva institucija iz Bosne i Hercegovine primljen u punopravno članstvo ovog komiteta. CASEE (The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe) je jedan od stalnih komiteta ICA. ICA (osnovana 1989. godine kao Interfaculty Committee Agraria) je mreža od preko 60 visokoškolskih institucija u čijem su fokusu visokoškolsko obrazovanje i istraživanje iz domena tzv. life sciences. Ciljevi CASEE komiteta su priprema i realizacija zajedničkih istraživačkih, obrazovnih i drugih projekata; jačanje istraživačkih i obrazovnih kapaciteta life science fakulteta i univerziteta u Regionu i posebno podrška implementaciji EU strategije za Dunavski region. Aktuelne članice CASEE su:University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU); Sveučilište u Zagrebu, Czech University of Life Sciences, Prague; Szent Istvan University; Warsaw University of Life Sciences; Wrocław University of Environmental and Life Sciences; USAMV - University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucuresti; USAMV - University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca; "Ion Ionescu de la Brad" University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iasi; BUASVM - Banat's University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine "King Michael I of Romania" Timisoara; "Vasile Goldis" Western University of Arad; University of Novi Sad; The Slovak University of Agriculture in Nitra; Biotechnical Faculty, University of Ljubljana i Agricultural University of Tirana. Članstvom u CASEE otvaraju se mogućnosti za lakše i brže formiranje istraživačkih timova i projektnih konzorcija, razmjenu akademskog osoblja i studenata, povoljnije uslove učešća na naučno-stručnim skupovima koje organizuju ICA i CASEE, itd. Značajan angažman na učlanjenju Fakulteta u CASEE uložio je naš profesor Hamid Čustović, a od izuzetne važnosti bila je i prijateljska i konstruktivna podrška profesora Martina Gerzabeka (BOKU).
Više informacija o CASEE na: www.ica-casee.eu, a o ICA na: www.ica-ls.com.

 

 

 

Općina Visoko uz podršku Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, odobrila sredstva za realizaciju naučno-istraživakog projekta:
PROVOĐENJE PROCEDURE ZA ZAŠTITU BRENDA I DOBIJANJE OZNAKE GEOGRAFSKOG PORIJEKLA„VISOČKA PEČENICA“
Nosioc projektnih aktivnosti je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Projektom je definisano da se u tekućoj kalendarskoj godini obave detaljna (terenska i laboratorijska) istraživanja. Na osnovu sprovedenih istraživačkih radnji, pripremit će se elaborat koji će biti polazna osnova u postupku zaštite ovog tradicionalnog mesnog proizvoda.

Voditelje projekta:
Doc. dr Amir Ganić

 

 

 

Prezentacija američkih programa obrazovnih bilateralnih razmjena

 

U okviru redovne informativne kampanje predstavnici Američke ambasade i Ureda za odnose s javnošću prezentirat će ponudu američkih programa obrazovnih bilateralnih razmjena u petak 27. maja 2016. godine u 11:00 sati  u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

 

Tom prilikom će zainteresirani moći dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima nastavka studija u SAD-u te o otvorenom natječaju Fulbrightovih i ostalih akademskih programa koje kontinuirano nudi i u potpunosti finansira Vlada SAD-a, a koje administrira uz pomoć Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu i njenog Odjela za odnose s javnošću, pododjel za obrazovanje i kulturu.

 

Također, bit će predstavljena i američka organizacija  „Education USA“ i programi koje nudi. U okviru prezentacije svoja iskustva će sa prisutnima podijeliti bivši stipendisti Fulbright programa iz BiH, kao i američki stipendisti Fulbright programa koji trenutno borave na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu.

US Embassy supported Academic Exchange Programs Flyer

 

DANA 17.05. 2016. STUDENTI PPF UNSA SU, U OKVIRU TERENSKE NASTAVE,  BILI NA PODRUČJU BUGOJNA. TOM PRILIKOM SU POSJETILI:

  1. HLADNJAČU I PROIZVODNE ZASADE ORGANSKE MALINE -  FIRMA FROZEN BERRIES
  2. REPROCENTAR JAGODASTOG VOĆA -  FIRMA H&H FRUIT
  3. PLASTENIČKU ORGANSKU PROIZVODNJU POVRĆA – FIRMA ESOF d.o.o.

LINK: http://www.bug.ba/bugojansku-hladnjacu-frozen-berries-posjetili-studenti-sa-poljoprivredno-prehrambenog-fakulteta.html

 

 

U okviru 544595-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPHES projekta
“Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region – LifeADA”
kao pilot aktivnost planirano je održavanje ljetne škole (kursa) na 7 višeškolskih ustanova u 5 zemalja učesnica ovog projekta (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Hrvatska).

Opširnije

 

Prezentacija programa stipendiranja Njemačke službe za akademsku razmjenu

 

 

 

 

U ime našeg Fakulteta dekan prof. dr. Zlatan Sarić je 26. aprila 2016. godine prisustvovao svečanom obilježavanju značajnog jubileja Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu sa kojim nas veže dugogodišnja saradnja.

Prehrambeno-biotehnološki fakultet je proslavio 60. godišnjicu studija Prehrambene tehnologije i Biotehnologije, 30. godišnjicu studija Nutricionizam, te  35. godišnjicu samostalnog rada Fakulteta..

 

 

 

Program razmjene studenata i nastavnika koji finansira Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske

„Mevlana“

KONKURS

POTVRDA

 

 

RASPORED NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU U AKADEMSKOJ 2015/2016 GODINI

16.02.2016. godine

 

 

RUKOVODSTVO POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU BILO U POSJETI  UNIVERZITETU DEBRECIN – MAĐARSKA

Opširnije...

27.01.2016. godine

 

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI SA POLJOPRIVREDNIM FAKULTETOM
UNIVERZITETA U NOVOM SADU - SRBIJA

Opširnije...

27.01.2016. godine

 

Studenti PPF-a odsjeka Prehrambene tehnologije modul „Sirarstvo“ u sklopu dvodnevnih terenskih vježbi (07/08.01.2016) su bili gosti Sirane „Runolist“ u Otočcu, Republika Hrvatska.

Opširnije...

11.01.2016. godine

 

 

 

RAPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA AKADEMSKE 2015/2016 GODINE

Opširnije...

30.12.2015. godine

 

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU U SARAJEVU U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI

FORMULAR ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ

09.12.2015. godine

 

KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI u 2015/2016 AKADEMSKOJ GODINI

 

Prof. Dr. Enisa Omanović-Mikličanin je učestvovala na međunarodnoj radionici posvećenoj nanomedicini i karakterizaciji nanomaterijala u periodu 23-25.11.2015.

Radionicu je organizovao Istraživački centar Evropske Komisije u Ispri, Italija, uz učešće velikog broj zemalja iz čitavog svijeta sa ciljem razmjene iskustava i uspostavljanja novih kontakata u ovoj oblasti.
Prof. Dr. Enisa Omanović-Mikličanin je na poziv Evropske Komisije na radionici uspješno predstavila rezultate istraživanja interakcija proteina i nanočestica koje je urađeno u saradnji sa Univerzitetom u Leedsu, Velika Britanija.

 

 

Dr. Melisa Ljuša dobitnica prestižne nagrade Dr. Karl Schleinzer za izvanredan akademski uspjeh

Opširnije...

 

Saopštenje
IX Kongres Udruženja za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini, 23. do 25. novembar 2015. Mostar

Opširnije...

21.11.2015. godine

 

 

POTPISAN UGOVOR O SARADNJI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA SA UNIVERZITETOM IZ DEBRECINA - MAĐARSKA

Opširnije...

16.11.2015.

 

Obavještenje

RADOVI FAKULTETA

23.10.2015.

 

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2015/2016 GODINE

Preuzmi

02.10.2015.

 

Univerzitet Alexandru Ioan Cuza – Erasmus+ stipendije

za studente i akademsko/administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Rumuniji objavio je Konkurs za dodjelu stipendija na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ovog i Univerziteta u Sarajevu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz svih oblasti studija. Prijava za stipendiju se šalje online putem i dostupna je na https://erasmusplus.uaic.ro/scholarships-on-offer. Dokumenti koje je potrebno dostaviti su navedeni na https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded. Kandidati su istu dokumentaciju (u PDF-formatu), nakon slanja prijave Univerzitetu Alexandru Ioan Cuza, dužni poslati i Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na erasmus@unsa.ba.
Krajnji rok za prijavu na Erasmus+ stipendiju je 20. oktobar 2015. godine.
Potrebne informacije možete naći na https://erasmusplus.uaic.ro, dok se dodatne informacije mogu dobiti putem br. telefona 033/565-116 ili e-maila: erasmus@unsa.ba.

02.10.2015.

 

OBAVJEŠTENJE O  POČETKU NASTAVE u 2015/2016 GODINI

OPŠIRNIJE...

01.10.2015.

 

Sept. 22

The Second International Symposium on Agricultural Engineering

ISAE-2015

It is a great honor to call You to participate in the work of The Second International Symposium on Agricultural Engineering (ISAE-2015) in order to give Your professional contribution in the area of future development of the agricultural engineering.

OPŠIRNIJE...

 

Sept. 19

 

Sept. 07

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET- UPIS NA II CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

OPŠIRNIJE....

 

 

Sept. 07

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA 
NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

Konkurs.pdf 

 

Sept. 07

Na 17. sjednici Nastavno-naučnog vijeća održanoj 7. 9. 2015. godine usvojena je preliminarna rang lista za upis u I ciklus studija akademske 2015/2016. godine u DRUGOM upisnom roku.

OPŠIRNIJE....

 

Sept. 04K O N K U R S
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA MASTER STUDIJA
"Održivo upravljanje zemljištem i ruralnim prostorom"

PROČITAJ VIŠE

 

August 24

 

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA /II UPISNI ROK/ U ŠKOLSKOJ 2015/2016 GODINI 

PROČITAJ VIŠE

 

Juli 14

 

POSJETA RUKOVODSTVA PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU NAŠEM FAKULTETU

OPŠIRNIJE

 

Juli 14

¸

 

 

UPIS U PRVU GODINU  PRVOG CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2015/2016 GODINE

OPŠIRNIJE

 

 uli 06

 

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2015/2016. GODINE

Na 16. sjednici Nastavno-naučnog vijeća Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, održanoj dana 6. 7. 2015. godine,  usvojena je Preliminarna rang lista prijavljenih i primljenih kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija akademske 2015/2016. godine.

OPŠIRNIJE

 

Juli 02

 

Ministar Elvir Kazazović posjetio poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu


Danas je u posjeti Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu boravio Ministar Elvir Kazazović, zajedno sa gospodinom Sifetom Kukuruzom pomoćnikom ministra za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo....Opširnije...

 

 

Juli 01

Istraživači Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta 22/06/2015. godine održali su okrugli stol pod nazivom „Preporuke za unapređenje politika ruralnog razvoja“ i prezentaciju rezultata regionalnog projekta pod nazivom „The Impact of Socio-Economic Structure of Rural Population on Success of Rural Development Policy“ finansiranog...

Opširnije...

 

Juni 19

 

OBAVJEŠTENJE


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG  CIKLUSA   STUDIJA U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

Opširnije...

 

Juni 17

 

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U 2015/2016 .

PLAN UPISA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U 2015/2016. GODINI 

 

Juni 16

 

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo, Vas poziva na okrugli stol pod nazivom „Preporuke za unapređenje politika ruralnog razvoja“ i prezentaciju rezultata regionalnog projekta pod nazivom „The Impact of Socio-Economic Structure of Rural Population on Success of Rural Development policy“ finansiranog od strane Regionalnog programa za promociju istraživanja Zapadnog Balkana. Vaše učešće je jako važno za izgradnju suradnje između naučne zajednice i kreatora javnih politika ruralnog razvoja u smislu podrške primjeni savremenih naučnih metoda pri kreiranju javnih politika.
Okrugli stol će se održati 22. juna 2015. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Sarajevo – u Sali za sjednice.

 

Juni 10

 

 

 

IX Kongres Udruženja za proučavanje zemljišta/tla u Bosni i Hercegovini

Tema Kongresa:

ZAŠTITA ZEMLJIŠTA KAO FAKTORA ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNIH PODRUČJA I UNAPRJEĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE

Teme Kongresa i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Udruženja:
http://www.udruzenje-pedologa.ba/

 

 

Juni 10

 

 

 

STUDENTSKA ANKETA NASTAVE U 2014/2015. GODINI

U periodu od 10. juna do 10. jula 2015. godine svim redovnim studentima I ciklusa studija PPF-a je omogućeno online ispunjavanje ankete s ciljem vrednovanja kvaliteta nastave...

Opširnije...

 

Juni 10

 

 

 

ODRŽANA SEDMA BALKANSKA NAUČNA KONFERENCIJA O STOČARSTVU

U organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i suorganizatorom Poljoprivredni fakultet Namik Kemal Univerziteta iz Tekirdağa, Republika Turska, od 3-6. juna održana je konferencija „7. Balkanska naučna konferencija zootehnike - BALNIMALCON 2015“ (7TH BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE  BALNIMALCON 2015).

Opširnije...

 

Juni 01

 

 

 

26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY Sarajevo, September 27 – 30, 2015

ROK ZA PRIJAVU APSTRAKATA JE PRODUŽEN/ THE DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISION IS EXTENDED


ROK ZA PRIJAVU APSTRAKATA JE PRODUŽEN do 15. juna 2015. godine.
Nakon ovog roka, ne postoji mogućnost prijave apstrakata.


THE DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISION IS EXTENDED till 15 June 2015.
Late abstracts will NOT be accepted.


Prof. dr Pakeza Drkenda
President of the Scientific Committee 

 

Maj 28

 

 

Preuzmi program

 

Maj 25

 

 

International Project Trebević, Sarajevo 2015

 

Maj 18

 

 

 

Info dan 2/6/2015 - Ponuda mađarskih visokoškolske institucije za studente i nastavnike UNSA

 

 

Maj 04

 

 

 

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH u organizaciji sa Elsevier-om održat će treninge za istraživače, korisnike i bibliotekare na temu ScienceDirect, Scopus i Mendeley.

Molimo sve zainteresirane da potvrdu ucesca (ime i prezime, funkciju i instituciju) posalju na e-mail nadinagrebovic@yahoo.com

Trening će se održati 6. maja 2015. godine u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH (Adresa: Zmaja od Bosne 8b, Kampus Univerziteta Sarajevo, Velika sala - II sprat)

Program treninga

 

Apil 28

 

 

 

Zvanično saopštenje:

Probni pristup bazama podataka Science Direct i Scopus je aktiviran za sve članice Univerziteta.

Detaljnije...

 

Apil 20

 

 

 

Učešće studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u projektu "EU I TI"

 

Apil 13

OBAVJEŠTENJE

Ministarstvo nauke i obrazovanja Federacije B i H je raspisalo javni poziv za naučno tehnološku saradnju između BiH i Slovenije/Crne Gore za 2016 i 2017 godinu.

 


 

 

Apil 7 Dana 01. Aprila, 2015. godine je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevo održana prezentacija na temu "Building Bosnia and Herzegovina National Consortium for Elsevier Services".

 

 

April 6

JAVNO PREDAVANJE:
“AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA KAO PROCES U UPRAVLJANJU KVALITETOM VISOKOG OBR
AZOVANJA”

Doc. Dr Dušanka Bošković,
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

Za uposlenike Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu će Doc. Dr Dušanka Bošković, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održati predavanje na temu “AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA KAO PROCES U UPRAVLJANJU KVALITETOM VISOKOG OBRAZOVANJA”. Predavanje će se održati u srijedu 8. Aprila 2015. godine sa početkom u 13 sati.

 

 

 

 

STUDENTI