NAJNOVIJE VIJESTI

 

Novosti
Feb 26

 

Poštovani,

Ambasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, obavijestila nas je da je u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIS) za akademsku 2015/2016. godinu (u periodu od 1. 10. 2015 – 30. 09. 2016. godine), za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji. ...

Ove stipendije su namijenjene za studente prvog, drugog ili trećeg ciklusa koji žele da dio svog studija (obično u trajanju od 3 do 10 mjeseci) provedu na jednoj od visokoobrazovnih institucija u Sloveniji. Stipendija se ne nudi za cjelokupne (degree) programe, kao ni za kurseve slovenačkog jezika. Granična dob za prijavu je 26 godina za studente koji studiraju, i 30 godina za istraživanje. Ova stipendija podrazumjeva:

- Mjesečni džeparac u iznosu 286,00 €,
- Besplatan smještaj u Univerzitetskom studentskom centru,
- Osnovno zdravstveno osiguranje.

Sve informacije o stipendiji možete naći na web stranici: http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx

Potrebna dokumentacija koju je potrebno dostaviti je:
Prijavni obrazac
1. (http://sova.cmepius.si/ls/index.php?sid=47564&lang=en),

2. Pozivno pismo od univerziteta u Sloveniji (originalno pozivno pismo mora biti u dokumentaciji prilikom prijavljivanja),

3. Kopija pasoša (sa slikom),

4. 1 pismo preporuke,

5. Kopija diplome završenog studija i/ili prepis ocjena.

Svi ovi dokumenti moraju biti ili na slovenačkom jeziku ili prevedeni na engleski jezik.
Dokumenti se dostavljaju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo – u štampanoj formi, putem protokola u prizemlju), a rok za predaju je 05. mart 2015. godine do 16,00 sati. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u obzir.

 

img
img
NOVOSTI
Feb 7

3. Dekanska konferencija vodećih poljoprivrednih fakulteta Jugoistočne Evrope

Nakon Ljubljane i Skopja, Sarajevo i naš Fakultet bili su domaćini 3. dekanske konferencije vodećih poljoprivrednih fakulteta regije Jugoistočne Evrope....

Konferencija je održana 6. februara na Ilidži. Pored našeg Fakulteta učešće su uzeli i predstavnici Biotehničkog fakulteta iz Ljubljane, Poljoprivrednog fakulteta iz Maribora, Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Skopja te bivši dekan Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda. Nažalost, zbog loših vremenskih uslova u zadnji momenat otkazali su dekani poljoprivrednih fakulteta iz Zagreba, Osijeka, Mostara i Banja Luke. Konferenciji su prisustvovali i aktivno učestvovali i rektor sarajevskog Univerziteta prof. dr. Muharem Avdispahić, te predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo i EU delegacije u BiH. Na konferenciji su razmatrana aktuelna pitanja iz oblasti visokog obrazovanja, kao što su integracioni procesi na univerzitetima, pitanje kontrole kvaliteta visokog obrazovanja i akreditracije, Basielus program, mogućnosti učešća na EU projektima poput Horizonta 2020, doktorski studiji, te ostala pitanja iz sfere istraživanja. Konferencija je završena donošenjem zaključaka, među kojima se izdavaja nastavak i jačanja saradnje između fakulteta, te institucionalizacija konferencije kroz formiranje Sekratarijata konferencije.

Dekan
Prof. dr Zlatan Sarić

img
NOVOSTI
Jan 16

Studenti PPF-a odsjeka Prehrambene tehnologije nastavnog predmeta "Sirarstvo"

Studenti PPF-a odsjekaPrehrambene tehnologije nastavnog predmeta „Sirarstvo“ su u sklopu dvodnevnih terenski vježbi (12/13.01.2015) posjetili moderni Uzgojno-selekcijski centar NRF-a (norveško crveno goveče) firme Arifagić Investment d.o.o. u Kozarcu, jedini centar takve vrste na Balkanu. Tom prilikom direktor kompanije Jusuf Arifagić sa svojim saradnicima je studentim prezentirao proizvodne kapacitete, te predstavio dosadašnja iskustva NRF-a u svijetu i kod nas. Drugog dana terenskih vježbi studenti su bili gosti Sirane „Runolist“ u Otočcu, Republika Hrvatska. Direktor kompanije „Tomaić-commerce d.o.o.“, Vlado Tomaić, je studente proveo kroz proizvodni pogon sirane objašnjavajući i iznoseći svoja iskustva u vezi proizvodnje različitih tipova sira. Također je naglasio značaj povezivanja proizvodnje sira sa turizmom. Ova veza u sirani „Runolist“ je ostvarena kombinacijom posjete edukativnom hodniku, gdje turisti mogu promatrati komletan tehnološki proces, i degustacije sira u sali uređenoj za tu namjenu. Vlasnicima i uposlenicima Arifagić Investment d.o.o. i Tomaić-commerced.o.o. se zahvaljujemo na susretljivosti i gostoprimstvu.