Arhiva aktuelnosti


SPECIJALISTIČKI STUDIJ POSLOVNO UPRAVLJANJE U AGROBIZNISU – MBA U ZAGREBU.

JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH ZAJMOVA ZA AKADEMSKU 2016/2017. GODINU

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MAĐARSKE U IME VLADE MAĐARSKE I U BLISKOJ SARADNJI ...

LJETNA ŠKOLA FOOD SCIENCE AND CULINARY ARTS TO MAXIMIZE FOOD QUALITY

CASEE CONFERENCE!!!
THE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE CASEE
CALL FOR A...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAM...

KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI U 2016/2017 AKADEMSKOJ GODINI

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA 2016/2017 AKADEMSKE GODINE

PRVI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA / THE FIRST CAL...

DANA 21.02.2017. GODINE JE U DEKANATU POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IZME...

DANA 23.02.2017. GODINE JE NA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENOM FAKULTETU UNIVERZITE...

RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2016/2017. GODINE

NASTAVNO-NAUčNO VIJEćE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA NA SVOJOJ 42. SJE...

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ KOJI NASTAVLJA SA RADOM I OVE...

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI BILJNE PROIZVODNJE II SEMESTRA

OBAVIJEST ZA STUDENTE DRUGOG SEMESTRA ODSJEKA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

OBILJEŽENA 77. GODIŠNJICA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

OBAVIJEST O TERMINU VJEŽBI IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU NASTAVU IZ PREDMETA TERMODINAMIKA SA TEH...

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆIH PRAZNIKA

CEITEC PHD PROGRAMME PROMOTION

ZAHVALNICA ZA DONIRANA NOVČANA SREDSTVA ZA OPREMANJE MIKROBIOLOŠKE LABORATORIJ...

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U MOSTAR

DRUGI POZIV ZA UčEšćE NA KONFERENCIJI I DOSTAVLJANJE SAžETAKA /THE SECOND CA...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI PUTUJU U NOVI SAD

KOLOKVIJ IZ PREDMETA "OPĆA MIKROBIOLOGIJA

OBAVIJEST O POLASKU NA TERENSKE VJEŽBE U GRADAČAC

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

TERENSKA NASTAVA IZ PEDOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

PROGRAMI STIPENDIRANJA NJEMAčKE SLUžBE ZA AKADEMSKU RAZMJENU (DAAD)

RASPORED POLAGANJA ISPITA LJETNOG SEMESTRA ZA I I II CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 20...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ODSJEKA BILJNA PROIZVODNJA

2. KOLOKVIJ IZ PREDMETA STATISTIKA

OBAVJEŠTENJE ZA POPRAVNI IZ KOLOKVIJA IZ PREDMETA PEDOLOGIJA

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – ZADACI - IZ PREDMETA FIZIČKA HEMIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I CIKLUSA ODSJEKA TEHNOLOGIJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRA...

KONKURS ZA STUDENTSKE ESEJE NA TEMU "REFORMA POLJOPRIVREDE U BIH"

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET U I GODINU I CI...

OBAVJEŠTENJE POVODOM NASTUPAJUĆEG VJERSKOG PRAZNIKA BAJRAMA

UPIS OCJENA ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI PEDOLOGIJU JE U PETAK 30.06.2017. GODI...

II STUDENTSKI KONGRES „HRANA – ISHRANA - ZDRAVLJE“

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U AKADEMSKOJ 2017/2018 GODINI NA POLJOP...

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZIMSKOG I LJETNOG SEMESTRA ŠKOLSKE 2016./2017. GODINE...

OBAVJEŠTENJE: KOLOKVIJ IZ OPĆE MIKROBIOLOGIJE

NAKNADNI KONKURS (II UPISNI ROK) ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA ...

KOLOKVIJ IZ OSNOVA PEDOLOGIJE

TERMIN ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA AKADEMSKE 2017/2018. GODINE

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU II CIKLUSA STUDIJA U 2017/2018. AKADEMSK...

O B A V J E Š T E NJ E O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTOR...

UNCCD / COP13 / ORDOS – KINA (06-16 SEPTEMBAR 2017)

10. KONFERENCIJA NAUČNIH RADOVA STUDENATA AGRONOMIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆE...

OBAVJEŠTENJE ZA DRUGI SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

REZULTATI POLAGANJA SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA IZ PREDMETA MATEMATIKA

REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATI...

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH RASPISALO KONKURS „PROGRAMI ZA PRIPREMU PRO...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA - FITOMEDICINA I FLORISTIKA

OBAVIJEST(FITOPATOLOGIJA)

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE - MATEMATIKA, STATISTIKA I EKSPERIMENTALNA STATISTIKA

28. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUS...

OBAVJEŠTENJE – POČETAK NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI

I CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

OBAVJEŠTENJE

OBILJEŽENA EVROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA U ŠEST GRADOVA BOSNE I HERCEGOVINE

PREDAVANJE NA TEMU "UPOTREBA HORMONA U BILJNOJ PROIZVODNJI"

II CIKLUS STUDIJA- RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR 2017/2018

O B A V J E Š T E NJ E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

O B A V J E Š T E N J E O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI

KALENDAR REALIZACIJE NASTAVE U AKADEMSKOJ 2017/ 2018 GODINI

POZIV NA OSMI SAJAM STIPENDIJA

POZIV NA ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADIONICE „SARAJEVO UNIVERSITY CAMP...

26. 10. 2017 GODINE PREDAVANJE NA TEMU: ZNACAJ PROIZVODNJE, UPOTREBA I AGROEKONO...

OBAVJEŠTENJE – XIV SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BIH

„SARAJEVO CAMPUS: THE POWER OF OPEN SPACE“

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE šEST čLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U ...

OBAVJEŠTENJE - MATEMATIKA

OBAVJEŠTENJE INSTITUTA ZA POLJOPRIVREDNU TEHNIKU

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA DIPLOMANTIMA I MAGISTRANTIMA UNIVERZITETA U...

SPISAK STUDENATA KOJI UČESTVUJU NA SVEČANOJ PROMOCIJI DODJELE DIPLOMA DIPLOMAN...

9TH CASEE CONFERENCE

SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, ZANATSTVA I ROBA ŠIROKE POTROŠNJE

PARCIJALNI ISPIT IZ MATEMATIKE

OKRUGLI STO "AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO U E-OKRUŽENJU"

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE BILJNE PROIZVODNJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE 1. GODINE I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

OBAVJEŠTENJE O PREZENTACIJI REZULTATA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERT...

DAN KARIJERE - 16.12.2017. GODINE U 11:00 SATI U PROSTORIJAMA POLJOPRIVREDNO-PRE...


OBAVJEŠTENJE-OSNOVI PEDOLOGIJE

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVIRAO 93 DOKTORA NAUKA

OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I HERCEGOVIN...

OBAVJEŠTENJE-GENEZA ZEMLJIŠTA I EKOSISTEM

HUMANITY IN ACTION BIH JEDNOMJESEČNI LJETNI PROGRAM

BUGI, WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE

INVITATION TO INFO SESSION ON ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER ...