STUDIJSKI PROGRAM

I CIKLUS STUDIJA

ODSJEK: BILJNA PROIZVODNJA
STUDIJSKI PROGRAM: RATARSTVO I POVRTLARSTVO
ODSJEK : EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
STUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIKA AGROINDUSTRIJE
ODSJEK : PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
STUDIJSKI PROGRAM: PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE