DOKUMENTI

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

 


PPF DOKUMENTI


- SREDNJOROČNA STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA ZA PERIOD 2017. - 2023.

- IZVJEŠTAJI KOMISIJA ZA IZBOR U ZVANJA

ODLUKA O NAČINU REALIZACIJE NASTAVNOG PROCESA U STUDIJSKOJ 2020/2021

AKTI FAKULTETA

- PRISTUP INFORMACIJAPROPISI I ZAKONI BiH/FBiH/KS/UNSA


PROPISI BOSNE I HERCEGOVINE

PROPISI KANTONA SARAJEVO

PROPISI UNIVERZITETA U SARAJEVU


OBRASCI

Obrasci Univerziteta