JAVNI POZIVI

  PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
  ZA PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA ZA GOSTE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 28.11.2022. GODINE  PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE
  UNIVERZITETA U SARAJEVU – POLJOPORIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine

  PREUZMI  PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA ORGANIZACIJU...

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 29.08.2022. GODINE  PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA 

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 29.08.2022. GODINE  PREDMET: Pružanje usluga „Sistematski i sanitarni pregled radnika Univerziteta u Sarajevu -Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta“


  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 7.07.2022. GODINE  PREDMET: POZIV  ZA DOSTAVU PONUDA 

  za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Fakulteta kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki, računovodstva i ostalih (u zemlji i inostranstvu) za 2022. godinu 

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 22.04.2022. GODINE


  PREDMET:  PRUŽANJE OBRAZOVNIH USLUGA „OBUKA RADNIKE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA U STICANJU ZNANJA IZ ENGLESKOG JEZIKA“

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 05.04.2022. GODINE  PREDMET:  POZIV ZA NABAVKU  „UGOSTITELJSKIH USLUGA – USLUGE REPREZENTACIJE ZA POTREBE DEKANATA“

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 16.03.2022. GODINE  PREDMET:  „Stručno usavršavanje i specijalistička obuka – Unapređenje i usklađivanje internog sistema kvaliteta sa kriterijima Evropskih standarda kvaliteta u visokom obrazovanju“.

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 27.12.2021. GODINE


  PREDMET:  Pružanje obrazovnih usluga „Obuka radnike Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u sticanju znanja iz Engleskog jezika“

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 07.12.2021. GODINE


  PREDMET:  Javna nabavka usluga „Pružanje ugostiteljskih usluga za poptrebe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 01.11.2021. GODINE


  PREDMET:  POZIV ZA NASBAVKU USLUGA „HOTELSKOG SMJEŠTAJA“

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 26.10.2021. GODINE


  PREDMET:  Javna nabavka usluga „Pružanje ugostiteljskih usluga za poptrebe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 08.10.2021. GODINE


  POZIV  ZA DOSTAVU PONUDA 

  za usluge stručnog usavršavanja uposlenika Fakulteta kotizacije za seminare iz oblasti javnih nabavki, računovodstva i ostalih (u zemlji i inostranstvu) za 2021. godinu

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 01.10.2021. GODINE


  PREDMET: POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USUGA ZA ORGANIZACIJU  STUDENTSKOG KONGRESA  "HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE OD 18.-20.11.2021. GODINE"

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 01.10.2021. GODINE


  ODLUKA o izmjeni/dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 13.09.2021. GODINE


  PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  Pružanje usluga „Kolektivno-kombinovano osiguranje radnika Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

  od poskljedica nesretnog slučaja (nezgode) pri vršenju i van vršenja redovnog zanimanja tokom 24 sata bez vremenskog i prostornog ograničenja“

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 06.05.2021. GODINE


  PREDMET: POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  Pružanje usluga „Sistematski i sanitarni pregled radnika Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 06.05.2021. GODINE


  PREDMET: Poziv na dostavu ponude

  Predmet nabavke je pružanje usluga: Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija zgrade Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta“ u skladu s Obrascem za cijenu koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 24.03.2021. GODINE


  JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE ZA POTREBE DEKANATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 23.03.2021. GODINE


  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA „SVEČANA VEČERA POVODOM 80. GODINA POSTOJANJA I RADA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA za dan 21.03.2020. godine“

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 20.02.2020. GODINE  JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE ZA POTREBE DEKANATA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

  PREUZMI

  OBJAVLJENO: 17.02.2020. GODINE