• DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA

Aktuelnosti

12.12.
2019
DODJELA CERTIFIKATA POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVCIMA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
12.12.
2019
DAN KARIJERA 2019.
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
12.12.
2019
NOGOMETNI TERENI – NAČINI IZGRADNJE I METODE ODRŽAVANJA
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
11.12.
2019
UNIVERZITET U SARAJEVU RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR ASISTENTA NA UNIVERZITETU U SA...
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
11.12.
2019
DIREKTOR MADI d.o.o. U POSJETI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM FAKULTETU
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
09.12.
2019
ODRŽANA SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA
 • Aktuelnosti na UNSA

Opširnije
09.12.
2019
ODRŽANA OBUKA ODGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA U BOSNI I H...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
05.12.
2019
ERASMUS+ PROJEKT STEPS - OBAVJEŠTENJE
 • Aktuelnosti

Opširnije
05.12.
2019
Training and Capacity Building Workshop on Nanobiotechnology for Enlargement and...
 • Aktuelnosti

Opširnije
29.11.
2019
POTPISAN UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG FAKULTETA (PPF) U...
 • Aktuelnosti na PPF

Opširnije
11.11.
2019
ODRŽAN „16. SIMPOZIJ/SIMPOZIJUM O ZAŠTITI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI"
 • Aktuelnosti

Opširnije
06.11.
2019
U BEOGRADU JE 28.10.2019. GODINE ODRŽAN I TREĆI PO REDU SKUP HARISA (THE ERAS...
 • Aktuelnosti

Opširnije

Erasmus Plus Project: “Western Balkans Urban Agriculture Initiative” – BUGI (download)

_

Programi cjeloživotnog učenja

NECIKLIČNO OBRAZOVANJE

Opširnije