MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MAĐARSKE U IME VLADE MAĐARSKE I U BLISKOJ SARADNJI SA FAO(SVJETSKOM ORGANIZACIJOM ZA HRANU) NUDI MOGUĆNOST STIPENDIRANJA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE MAĐARSKE U IME VLADE MAĐARSKE I U BLISKOJ SARADNJI SA FAO(SVJETSKOM ORGANIZACIJOM ZA HRANU) NUDI MOGUĆNOST STIPENDIRANJA

Ministarstvo poljoprivrede Mađarske u ime Vlade Mađarske i u bliskoj saradnji sa FAO (Svjetskom organizacijom za hranu) nudi mogućnost stipendiranja i programe školovanja koje pokrivaju sljedeće oblasti: 

- Ruralni razvoj i agrobiznis

- Hortikulturno injžinjerstvo i 

- Vodoprivredno inžinjerstvo

Kandidati koji mogu aplicirati za stipendiranje su studenti I i II ciklusa studiranja (bachelour i master studenti), a program pokriva sljedeće:

- Stipendiju (školarinu) za vrijeme studiranja i osnovne udžbenike i potrebnu literaturu

- Smještaj u studentskom domu

Troškove izdržavanja

- Zdravstveno osiguranje

 

Aplikacioni format i više informacija (na engleskom jeziku)

 

 APPLICATION FORM

 DESCRIPTION OF Hungarian Government Scholarship PROGRAMME AND E-MAIL APPLICATION PROCEDURES

 

 19.01.2017.god.