Terenske vježbe

Dana 05. i 06.01.2017. studenti završne godine Master studija Prehrambene tehnologije i Kontrola kvaliteta i pića Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta su u okviru praktičnog dijela nastave iz Modula SIRARSTVO posjetili siranu RUNOLIST u Ličkom Otočcu u Hrvatskoj. Tom prilikom ugostio ih je vlasnik sirane Vlado Tomaić i prezentirao im rad mljekare i asortiman koji se sastoji od 10 različitih visokokvalitetnih vrsta sireva. Sirana je locirana u dolini rijeke Gacke pod Velebitom i plasira svoje sireve kao turističku ponudu na tržištu jadranske obale.