Poljoprivredno-prehrambeni fakultet REZULTATI ISPITA

II CIKLUS STUDIJA / I GODINA / II GODINA

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO (AP-B3,EA-B3)
REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"
Rezultati ispita iz predmeta Opće stočarstvo (EA-B3)
REZULTATI AKTINOSTI NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA" - DRUGI TERMIN
REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"
REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OPĆE STOČARSTVO
Uvid u rad moguće je obaviti u srijedu 28.06.2017. godine od 9.00 sati.
REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"
REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"
REZULTATI TREĆEG SEMESTRALNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"
Rezultati II testa iz predmeta Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala (29.05.2017)
Evaluacija praktičnih aktivnosti na modulu Tehnologija proizvoda biljnog porijekla I
REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA/PRERADA VOĆA I POVRĆA"
REZULTATI DRUGOG SEMESTRALNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"
REZULTATI PRVOG SEMESTRALNOG TESTA "TEHNOLOGIJA PROIZVODA BILJNOG PORIJEKLA I"
REZULTATI ISPITA IZ OPĆEG STOČARSTVA

Studijski program: Zootehnika

Modul: Opće stočarstvo (B2+B3)

Datum: 15.02.2017. godine


REZULTATI ISPITA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA ODRŽANOG 13.02.2017. GOD.
REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ PREDMETA OSNOVE VOĆARSTVA I VINOGRADARSTVA
REZULTATI završnog TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA
(TEST ODRŽAN 23.01.2016.GOD.)
REZULTATI KOLOKVIJA IZ PREHRAMBENE BIOHEMIJE 20/01/2017
RADOVI SE MOGU POGLEDATI U ČETVRTAK, 26/01/2017 GODINE OD 11-11.30 SATI U SOBI 108.
RezultatI ispita iz predmeta Opće stočarstvo
Studijski program: Zootehnika Modul: Opće stočarstvo (B2+B3) Datum: 25.01.2017. godine
Rezultati testa I iz predmeta Kućni ljubimci (10 bodova)
Rezultati testa I iz predmeta Kinologija (10 bodova)
Odsjek - Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije
Naziv modula - Opće ratarstvo i povrtlarstvo
Rezultati I parcijalnog testa održanog 18.11.2016. godine
REZULTATI I TESTA IZ MODULA OBRADA I PRERADA DUHANA
(TEST ODRŽAN 17.11.2016.GOD.)