Poljoprivredno-prehrambeni fakultet REZULTATI ISPITA

II CIKLUS STUDIJA / I GODINA / II GODINA

Rezultati Fertilizacija vocaka i vinove loze (izborni predmet)
REZULTATI AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"
AKTIVNOSTI NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"
REZULTATI SEMSTRALNOG TESTA NA PREDMETU "UZGOJ I PRERADA GLJIVA"
REZULTATI SEMESTRALNOG TESTA NA PREDMETU "FUNKCIONALNA HRANA"
Osvojeni bodovi i konačna ocjena iz predmeta „Osnove tehnologije mlijeka“
REZULTATI I TESTA IZ PREDMETA “OSNOVI TEHNOLOGIJE MLIJEKA”
MAKSIMALAN BROJ BODOVA: 25 Sarajevo, 28.12.2016. godine