Poljoprivredno-prehrambeni fakultet REZULTATI ISPITA

I CIKLUS STUDIJA / I GODINA / II GODINA / III GODINA

REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)
Rezultati Fiziologija i ishrana biljaka
Rezultati Fertilizacija voćaka
REZULTATI POLAGANJA NAKON SEPTEMBARSKOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


PREUZMI
Rezultati ispita iz predmeta Uzgojne metode (AP-423)


REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA TOKSIKOLOGIJA HRANE ODRŽANOG 03.07.2017. GODINE
REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA IZ MODULA "TOKSIKOLOGIJA HRANE" ODRŽANOG 12.06.2017. GODINE
REZULTATI II TESTA IZ MODULA TOKSIKOLOGIJA HRANE
Rezultati I testa iz modula Toksikologija hrane
REZULTATI POLAGANJA NAKON POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


REZULTATI POLAGANJA NAKON POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)


REZULTATI NAKON II PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)
Student je položio ispit ukoliko u konačnom zbiru po svim kriterijumima ima najmanje 55 bodova (1.parc + 2.parc. + seninarski rad). Seminarski rad je mogće predati najkasnije do termina popravnog ispita. Upis ocjena nakon Završnog ispita. Na Završnom ispitu student polaže dio ispita koji želi da popravi (1. parc, 2. parc. ili oba). Uvid u radove je u četvrtak 26.01.2017. godine u 09:00 sati u kabinetu 408/IV (niska zgrada Prirodnomatematičkog fakulteta) Predmetni nastavnik Prof. dr. Senada Kalabušić
REZULTATI NAKON I PARCIJALNOG ISPITA IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNA STATISTIKA (MASTER)
Bodovi za prolaz na I parcijalnom ispitu: 20 i više. Uvid u radove u četvrtak 29.12.2016. godine u terminu između predavanja i vježbi.
REZULTATI PRVOG TESTA IZ PREDMETA: “SIRARSTVO”
MASTER PT I KKHiP
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 15
Sarajevo, 27.12.2016. godine